CREDO si prizadeva za:

  • Zaščito okolja
    – kontrola proizvodnje
    – uporaba plastike brez strupenih sestavin
    – okolju prijazne sestavine

  • Tradicijo, že od leta 1924
  • Visoko pripadnost zaposlenih podjetju (zelo malo fluktacije zaposlenih), kar je garancija za odlično timsko delo

NAJPOMEMBNEJŠA PA JE KAKOVOST